Podporovaný


Športovci s intelektuálnymi poruchami.

 


Trieda F20 je pre atlétov s mentálnym znevýhodnením.

Ťažko chápu a uplatňujú nové techniky a stratégie a ťažko znášajú rušné súťažné prostredie.


 Atletika F20 je súťažná trieda na paralympijských hrách v Tokiu.