Podporovaný

◄  

  ►

Atletika

T47 (T45/46/47)


Mierne postihnutý pohyb a koordinácia v jednom ramene.

Strednepostihnutý pohyb a koordinácia v jednom predlaktí.

Neprítomnosť jednej ruky.

Neprítomnosť jedného predlaktia.

Neprítomnosť oboch predlaktí.

 


Trieda T47 je pre športovcov s nízkym až stredným stupňom znevýhodnenia pohybu jednej hornej končatiny alebo s absenciou končatín.

SKOK DO DIAĽKY

Skokani do diaľky sa prispôsobujú podľa asymetrickosti vyváženia hornej časti tela, čo môže ovplyvniť ich výber odrazovej nohy.

TROJSKOK

Trojskokani sa prispôsobujú podľa asymetrickosti vyváženia hornej časti tela, čo ovplyvňuje rozdelenie síl počas bežeckého úkonu pri rozbehu, poskoku, kroku a skoku.

SKOK DO VÝŠKY

SKOKANI DO VÝSKY sa prispôsobujú podľa asymetrickosti vyváženia hornej časti tela, čo ovplyvňuje rozdelenie síl počas bežeckého cyklu pri rozbehu a odraze.


 Atletika T47 (T45/46/47) je súťažná trieda na paralympijských hrách v Tokiu.