Podporovaný


Športovci s intelektuálnymi poruchami.

 


Trieda T20 je pre ľahkých atlétov s mentálnym znevýhodnením.

Ťažko prijímajú informácie a napĺňajú súťažné plány a taktiku, hlavne v rušnom súťažnom prostredí.


 Atletika T20 je súťažná trieda na paralympijských hrách v Tokiu.