Podporovaný


Mierne postihnutý pohyb a ovládanie dolnej časti nohy.

Stredne postihnutý pohyb a koordinácia v jednej dolnej časti nohy.

Stredne postihnutý pohyb a koordinácia v oboch dolných častiach nôh.

 


Trieda T44 je pre športovcov s nízkym alebo stredným stupňom znevýhodnenia pohybu spodnej časti jednej alebo oboch nôh.

Všetci majú ťažkosti s rovnomerným zrýchľovaním z blokov.