Podporovaný


Stredne postihnutý pohyb v predlaktiach aj v rukách.

Pohyb v jednom ramene je postihnutý vo vysokej miere.

Neprítomnosť jednej ruky.

Neprítomnosť jedného predlaktia.

Neprítomnosť oboch predlaktí.

 


Trieda T46 je pre bežcov so stredným alebo vysokým stupňom znevýhodnenia jednej alebo oboch horných končatín alebo pri absencii končatín.

Títo atléti vyvíjajú hnaciu silu takmer výlučne pomocou nôh so zníženou protiváhou horných končatín.


 Atletika T46 (T45/46) je súťažná trieda na paralympijských hrách v Tokiu.