Podporovaný


Pohyb v trupe, nohách a rukách je veľmi postihnutý.

Pohyb veľmi postihnutý od hrudníka nadol a v nohách a rukách a stredne postihnutý v predlaktiach.

Mierne postihnutý pohyb ramien a rúk, pričom pohyb v ostatných častiach tela a nôh je veľmi postihnutý.

Pohyb a koordinácia v trupe, nohách a rukách sú veľmi postihnuté, pričom mierne postihnuté je aj jedno rameno.

Pohyb a koordinácia veľmi postihnutá na jednej strane tela, jednej ruke a oboch nohách.

 


Trieda H1-2 je pre cyklistov s ručným pohonomv, ktorí majú výrazne obmedzenú pohyblivosť trupu, nôh a rúk.

Silu vyvíjajú len pomocou svojich nadlaktí a ramien a na pevné uchopenie môžu používať asistenčné pomôcky.

Používa sa systém časomiery so zohľadnením faktorov, pričom časomiera beží pomalšie pri pretekároch triedy H1 než pri pretekároch triedy H2.