Podporovaný


C1

C2

C3

C4

C5

Pohyb alebo koordinácia stredne postihnutá v celom tele.

Pohyb a koordinácia na jednej strane stredne postihnuté.

Stredne postihnutý pohyb bedrového kĺbu.

Neprítomnosť jednej dolnej časti nohy od kolena.

Neprítomnosť jednej ruky.

 


Medzi jazdcov triedy C1-5 patria jazdci s vysokým až nízkym stupňom obmedzenia koordinácie a pohyblivosti a s rôznymi stupňami foriem absencie končatiny.

Jazdci v týchto triedach môžu súťažiť s pomocou systému časomiery so zohľadnením faktorov, kedy časomiera beží najpomalšie pri jazdcoch triedy C1 a najrýchlejšie pri jazdcoch triedy C5.


 Dráhová cyklistika C1-5 je súťažná disciplína na paralympijských hrách Paríž 2024