Podporovaný

◄  

►  


Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Pohyb alebo koordinácia stredne postihnutá v celom tele.

Pohyb v trupe a nohách je veľmi postihnutý.

Neprítomnosť nôh od strednej časti stehna.

Stredne postihnutý pohyb bedrového kĺbu.

Neprítomnosť jedného predlaktia.

 


Ukážka


Grade 2

Grade 3

Grade 5


Jazdecké tímy musia mať aspoň jedného jazdca z triedy 1, 2 alebo 3 a nesmú mať viac ako dvoch jazdcov z ktorejkoľvek jednej triedy.

Vzorový tím by mohol byť zložený z jedného jazdca triedy 2, jedného jazdca triedy 3 a jedného jazdca triedy 5.