Ostatné športy

 


Podobné typy

 

Neprítomnosť oboch nôh; jedna od kolena a jedna tesne pod bedrom.


Neprítomnosť oboch nôh; jedna od kolena a jedna tesne pod bedrom.

Takýto športovci majú triedu :