Ostatné športy

 


Podobné typy

 

Pohyb veľmi postihnutý od hrudníka nadol a v nohách a rukách a stredne postihnutý v predlaktiach.


Pohyb veľmi postihnutý od hrudníka nadol a v nohách a rukách a stredne postihnutý v predlaktiach.

Takýto športovci majú triedu :