Vyhľadávač športových klasifikačných skupín/tried podľa znevýhodnenia:

 


Podobné typy

 

Neprítomnosť oboch nôh tesne pod bedrami so stredným postihnutým pohybom v rukách.


Neprítomnosť oboch nôh tesne pod bedrami so stredným postihnutým pohybom v rukách.

Takýto športovci majú triedu :