Podporovaný


Porucha zraku, schopnosť vidieť približne päť metrov pred seba.

 


Trieda S13 je pre plavcov so zrakovým znevýhodnením.

Ich periférne videnie je obmedzené a/alebo sú schopní vidieť koniec bazénu maximálne na vzdialenosť piatich metrov.


 Plávanie S13 je súťažná disciplína na paralympijských hrách Paríž 2024