Podporovaný


Porucha zraku, schopnosť vidieť približne päť metrov pred seba.

 


Trieda SM13 je pre plavcov so zrakovým znevýhodnením.

Ich periférne videnie je obmedzené a/alebo sú schopní vidieť koniec bazénu maximálne na vzdialenosť piatich metrov.


 Plávanie SM13 je súťažná trieda na paralympijských hrách v Tokiu.