Podporovaný

◄  

  ►

Plávanie

20-bodové relé


Ukážka 1


S5

S5

S5

S5

+

+

+

= 20 Body

Ukážka 2


S4

S5

S5

S6

+

+

+

= 20 Body

20-bodovú štafetu tvoria štyria plavci, ktorých kombinované čísla tried nemôžu prekročiť dvadsať bodov.


 Plávanie 20-bodové relé je súťažná trieda na paralympijských hrách v Tokiu.