Podporovaný

◄  

  ►

Plávanie

49-bodové relé


Ukážka 1


S11

S12

S13

S13

+

+

+

= 49 Body

Ukážka 2


S12

S12

S12

S13

+

+

+

= 49 Body

49-bodovú štafetu tvoria štyria plavci, ktorých kombinované čísla tried nemôžu prekročiť štyridsaťdeväť bodov.


 Plávanie 49-bodové relé je súťažná trieda na paralympijských hrách v Tokiu.