Podporovaný


Pohyb spodnej časti trupu a nôh postihnutý vo vysokej miere.

Športovec nízkeho telesného vzrastu.

Neprítomnosť oboch ramien.

Neprítomnosť oboch nôh.

 


Trieda SB5 je pre prsiarov s vysokým stupňom obmedzenia pohybu spodnej časti trupu a nôh, pre plavcov nižšieho vzrastu alebo s absenciou končatín.

Títo plavci ťažko udržiavajú konštatntnú rýchlosť plávania kvôli spôsobu plávania štýlu prsia, nakoľko sila je rozvrhnutá tak, aby sa ramená a nohy striedali.


 Plávanie SB5 je súťažná disciplína na paralympijských hrách Paríž 2024