Podporovaný


Športovci s intelektuálnymi poruchami.

 


TT11 je určený pre hráčov s duševným poškodením.

Pre týchto športovcov je ťažké pochopiť a uplatňovať techniky školenia a stratégie hospodárskej súťaže, najmä v rušných ihriská.


 Stolný tenis TT11 je súťažná trieda na paralympijských hrách v Tokiu.