Podporovaný


Pohyb spodnej časti trupu a nôh postihnutý vo vysokej miere.

Pohyb jednej nohy postihnutý vo vysokej miere.

Športovec nízkeho telesného vzrastu.

Neprítomnosť jednej nohy, polovice stehna.

Neprítomnosť oboch dolných častí nôh.

 


Tlakári majú vysoko obmedzenú pohyblivosť nôh, nízku telesnú výšku alebo stratili končatiny.

Sú zaradení do skupín podľa hmotnosti a aby mohli súťažiť, musia mať dve zdravé horné končatiny.


 Tlak na lavičke Ťažký je súťažná disciplína na paralympijských hrách Paríž 2024