Podporovaný


Stredné poškodenie zraku, schopnosť vidieť približne na jeden meter.

 


Lyžiari triedy B2 majú zorné pole obmedzené na rádius menej ako päť stupňov a/alebo schopnosť rozoznať pohyblivý predmet maximálne na vzdialenosť jedného metra.

Vo všeobecnosti, všetci zrakovo znevýhodnení lyžiari súťažia spolu ako B1-3 s využitím systému časových koeficientov.