Podporovaný


Porucha zraku, schopnosť vidieť približne päť metrov pred seba.

 


B3 výhľad lyžiarov je zúžený na polomer menší ako 20 stupňov a/alebo schopnosť rozpoznať objekt veľkosti tenisovej loptičky s maximálnou dĺžkou päť metrov.

Vo všeobecnosti všetci lyžiari so zrakovým postihnutím pretekajú spolu ako B1-3 pomocou systému časovania s násobkom.