PARALYMPIJSKA KLASIFIKÁCIA. LEXI vysvetľuje pravidlá pre parašport v jazyku, ktorému diváci rozumejú.


 

 

LEXI je systém, ktorý uvádza klasifikáciu parasportov, ktorá zoskupuje športovcov, aby umožnila súťaž.

 

Unisex čísla používajú farebný systém semaforového svetla na znázornenie oblastí s obmedzenou koordináciou, pohybom alebo videním.

 Ide o atletický pretek T54…


…a toto je zápas stolného tenisu TT10.


LEXI premieňa divákov na fanúšikov demystifikáciou para-športovej klasifikácie.