Vyhľadávač športových klasifikačných skupín/tried podľa znevýhodnenia:

 


Kliknutím na ikonku sa zobrazia triedy s daným typom znevýhodnenia

Prosím zapamätajte si, že LEXI je len návod na klasifikáciu. Všetci športovci musia byť posúdení a klasifikovaní kvalifikovaným klasifikátorom.


Zelená ikona LEXI označuje oblasti pohybu a koordinácie tela, ktoré nie sú postihnuté.

Mierne postihnutý pohyb alebo koordinácia v celom tele.

Pohyb alebo koordinácia stredne postihnutá v celom tele.

Pohyb alebo koordinácia vo veľkej miere postihnuté v celom tele.


Porucha zraku, schopnosť vidieť približne päť metrov pred seba.

Stredné poškodenie zraku, schopnosť vidieť približne na jeden meter.

Takmer úplné poškodenie zraku.


Športovci s intelektuálnymi poruchami.

Športovec nízkeho telesného vzrastu.


Mierne postihnutý pohyb a koordinácia v oboch nohách.

Mierne postihnutý pohyb alebo koordinácia v spodnej časti trupu a nohách.

Mierne postihnutý pohyb alebo koordinácia v strednej časti trupu a nohách.

Mierne postihnutý pohyb alebo koordinácia v hornej časti trupu a nohách.

Stredne postihnutý pohyb alebo koordinácia nôh.

Stredne postihnutý pohyb a koordinácia v spodnej časti trupu a nôh.

Pohyb a koordinácia sú stredne postihnuté v strede trupu a nohách.

Stredne postihnutý pohyb a koordinácia v trupe a nohách.

Stredne postihnutý pohyb nôh s veľmi postihnutými nohamii, členkami a chodidlami.

Pohyb a koordinácia sú stredne postihnuté v horných častiach nôh a veľmi postihnut v dolných častiach nôh.

Pohyb v oboch nohách postihnutý vo vysokej miere.

Stredne postihnutý pohyb v spodnej časti trupu a vysoko ovplyvnený v nohách.

Pohyb spodnej časti trupu a nôh postihnutý vo vysokej miere.

Pohyb v strednej časti trupu a nohách je veľmi postihnutý.

Veľmi postihnutý pohyb v tele pod hrudníkom a v nohách.

Pohyb v trupe a nohách je veľmi postihnutý.


Stredne postihnutý pohyb v oboch kolenách.

Pohyb a koordinácia sú stredne postihnuté v jednej nohe a mierne v druhej nohe.

Pohyb postihnutý v nohách; mierne navrchu, stredne v kolenách a veľmiv členkoch a chodidlách.


Pohyb a schopnosť otáčania je stredne postihnutá od strednej časti trupu smerom nadol.

Pohyb a schopnosť otáčania je strednepostihnutá v trupe a tele.

Stredné postihnutie pohybu v trupe a ramenách.


Pohyb v nohách veľmi postihnutý a stredne postihnutý v ramenách.

Pohyb nôh a rúk veľmi postihnutý a stredne postihnutý v ramenách.

Pohyb stredne postihnutý v trupe od hrudníka a tiež v rukách, pričom pohyb v nohách je veľmi postihnutý.


Veľmi postihnutý pohyb v strednej časti trupu a nohách a mierne postihnutý v rukách.

Pohyb a koordinácia veľmi postihnutá od hrudníka nadol a v nohách, pričom pohyb je mierne postihnutý v rukách.

Pohyb alebo koordinácia sú veľmi postihnuté v celom trupe a nohách a stisk je mierne postihnutý v rukách.

Pohyb je veľmi postihnutý v spodnej časti trupu a nohách, pričom koordinácia a stisk v rukách sú stredne postihnuté.

Pohyb v strednej časti trupu a nohách je veľmi ovplyvnený, pričom koordinácia a stisk v rukách sú stredne postihnuté.

Pohyb a koordinácia sú veľmi postihnuté od hrudníka nadol a v nohách a tiež rukách.

Pohyb veľmi postihnutý od hrudníka nadol a v nohách a rukách a stredne postihnutý v predlaktiach.

Pohyb v trupe, nohách a rukách je veľmi postihnutý.


Mierne postihnutý pohyb a koordinácia v trupe a rukách a stredne v nohách.

Mierne postihnutý pohyb a koordinácia v trupe a nohách so stredne postihnutými ramenami.

Pohyb a koordinácia sú stredne postihnuté v trupe a ramenách a mierne v nohách.

Mierne postihnutý pohyb v tele a ramenách, stredne postihnuté nohy.

Pohyb a koordinácia sú mierne postihnuté v trupe a ramenách, stredne v nohách, s veľmi postihnutými chodidlami a členkami.

Stredne postihnutý pohyb trupu a nôh s miernym postihnutím v ramenách.

Pohyb v nohách je veľmi postihnutý, stredne postihnutý v trupe a rukách a mierne postihnutý v ramenách.

Pohyb v trupe mierne postihnutý, stredne v ramenách a veľmi v nohách a rukách.


Mierne postihnutý pohyb a koordinácia od hrudníka dole v trupe a v rukách a veľmi v nohách.

Mierne postihnutý pohyb a koordinácia od hrudníka dole v trupe, stredne v rukách a veľmi v nohách.

Veľmi postihnutý pohyb v nohách a mierne postihnutý pohyb nôh v trupe.

Pohyb a koordinácia nôh je veľmi postihnutá, mierne v trupe a stredne v rukách.

Mierne postihnutý pohyb v trupe a ramenách a veľmi postihnutý v nohách.

Mierne postihnutý pohyb ramien a rúk, pričom pohyb v ostatných častiach tela a nôh je veľmi postihnutý.

Pohyb v trupe, nohách a rukách je veľmi postihnutý a mierne postihnutý v pleciach a ramenách.

Pohyb alebo koordinácia sú veľmi postihnuté v celom trupe a nohách s mierne postihnutými ramenami a stredne postihnutý stisk v rukách.

Veľmi postihnutý pohyb v tele a nohách, mierne postihnutý v rukách s vážnym postihnutím stisku ruky a riadenia.

Pohyb a koordinácia stredne postihnutá v trupe a ramenách a veľmi postihnutá v rukách a nohách.

Veľmi postihnutý pohyb v oboch ramenách a oboch nohách, stredne postihnutý pohyb v trupe.

Stredne postihnutý pohyb pliec a ramien a veľmi postihnutý pohyb od hrudníka nadol v trupe a v nohách.

Pohyb v trupe, nohách a rukách je výrazne postihnutý so stredným postihnutím pohybu v ramenách.

Pohyb a koordinácia v trupe, predlaktiach a nohách sú veľmi postihnuté so stredne postihnutými pleciami.


Výrazne postihnutý pohyb v spodnej časti trupu a nôh, pričom mierne postihnuté je aj jedno rameno.

Veľmi postihnutý pohyb v strednej časti trupu a nohách, pričom jedna ruka je tiež mierne postihnutá.

Pohyb v strednej časti trupu a nohách je veľmi postihnutý, pričom stredne sa dotýka aj jedného ramena.

Pohyb a koordinácia v trupe, nohách a rukách sú veľmi postihnuté, pričom mierne postihnuté je aj jedno rameno.

Pohyb alebo koordinácia stredne postihnutá v oboch ramenách a v jednej nohe.

Pohyb a koordinácia stredne postihnutá na jednej strane tela, jednej ruke a oboch nohách.

Pohyb v nohách je veľmi postihnutý a stredne postihnutý na jednej strane trupu a na jednej ruke.

Pohyb a koordinácia veľmi postihnutá na jednej strane tela, jednej ruke a oboch nohách.


Mierne ovplyvnený pohyb a koordinácia oboch nôh.

Pohyb a koordinácia sú postihnuté vo všetkých štyroch končatinách, mierne v ramenách a ľahko v nohách.

Pohyb alebo koordinácia stredne postihnutá vo všetkých štyroch končatinách.

Pohyb je stredne postihnutý v ramenách a veľmi postihnutý v nohách.


Mierne postihnutý pohyb v jednej ruke a jednej nohe na tej istej strane.

Pohyb a koordinácia mierne postihnutá dole na jednej strane.

Neprítomnosť jednej ruky a jednej nohy na tej istej strane.

Stredne postihnutý pohyb v jednej ruke a jednej nohe na tej istej strane.

Pohyb a koordinácia na jednej strane stredne postihnuté.

Pohyb a koordinácia na jednej strane sú veľmi postihnuté.


Mierne postihnutý pohyb v jednom predlaktí.

Strednepostihnutý pohyb a koordinácia v jednom predlaktí.

Stredne postihnutý pohyb v predlaktiach aj v rukách.

Stredne postihnutý pohyb a koordinácia v oboch predlaktiach.

Mierne postihnutý pohyb a koordinácia v jednom ramene.

Stredne postihnutý pohyb v jednom ramene.

Pohyb v jednom ramene je postihnutý vo vysokej miere.

Mierne postihnutý pohyb a koordinácia v oboch ramenách.

Stredne postihnutý pohyb v oboch ramenách.

Pohyb v ramenách je veľmi postihnutý.


Stredne postihnutý pohyb v jednej nohe a členku.

Veľmi postihnutý pohyb v jednej nohe a členku.

Stredne ovplyvnený pohyb chodidiel a členkov


Stredne postihnutý pohyb a koordinácia v oboch dolných častiach nôh.

Pohyb a sila sú veľmi postihnuté v dolných končatinách, členkoch a chodidlách.

Mierne postihnutý pohyb a ovládanie dolnej časti nohy.

Stredne postihnutý pohyb a koordinácia v jednej dolnej časti nohy.

Pohyb a sila sú veľmi postihnuté v jednej nohe, členku a chodidle.


Mierne ovplyvnený pohyb v jednej nohe.

Stredne postihnutý pohyb a koordinácia v jednej nohe.

Pohyb a koordinácia jednej nohy sú stredne postihnuté s pohybom veľmi postihnutým v kolene v tej nohe.

Pohyb jednej nohy postihnutý vo vysokej miere.


Neprítomnosť jedného chodidla.

Neprítomnosť jednej nohy pod kolenom.

Neprítomnosť jednej dolnej časti nohy od kolena.

Neprítomnosť jednej nohy, polovice stehna.

Neprítomnosť jednej nohy.

Neprítomnosť jednej nohy a postihnutého bedrového kĺbu.


Pohyb je stredne postihnutý v jednej nohe a neprítomnosť druhej nohy pod kolenom.

Neprítomnosť jednej nohy, pričom pohyb druhej nohy je mierne postihnutý.

Neprítomnosť jednej nohy a výrazné postihnutie pohybu druhej nohy.


Neprítomnosť oboch nôh od polovice lýtka.

Neprítomnosť oboch nôh pod kolenom.

Neprítomnosť oboch dolných častí nôh.

Neprítomnosť nôh tesne nad kolenom.

Neprítomnosť nôh od strednej časti stehna.

Neprítomnosť oboch nôh, tesne pod bedrami.

Neprítomnosť oboch nôh.


Neprítomnosť jedného predlaktia a jednej dolnej nohy na opačných stranách.

Neprítomnosť jednej ruky a jednej nohy na opačných stranách.


Neprítomnosť jednej ruky.

Neprítomnosť jedného predlaktia.

Neprítomnosť jednej ruky.


Neprítomnosť oboch nôh so stredne postihnutým pohybom v ramenách, pričom koordinácia a stisk v rukách sú stredne postihnuté.

Neprítomnosť nôh, mierne postihnutý pohyb v ramenách a veľmi postihnutý v rukách.

Neprítomnosť nôh, stredne postihnutý pohyb v ramenách a veľmi postihnut v rukách.

Neprítomnosť oboch nôh a jedného predlaktia, ruka na opačnej strane má stredne postihnutý pohyb.

Neprítomnosť oboch nôh tesne pod bedrami so stredným postihnutým pohybom v rukách.

Neprítomnosť oboch rúk a oboch nôh tesne pod bedrami.

Neprítomnosť nôh a jedného predlaktia.

Mierne postihnutý pohyb v tele a ramenách, bez predlaktia a nôh.


Neprítomnosť predlaktia a jednej nohy pod kolenom.

Neprítomnosť oboch nôh pod kolenom a jedného predlaktia.

Neprítomnosť rúk a dolných častí nôh.

Neprítomnosť predlaktia a oboch dolných častí nôh.

Neprítomnosť jednej ruky, mierne postihnuté predlaktie.

Neprítomnosť jedného celého ramena a jedného predlaktia.

Neprítomnosť oboch dolných častí nôh a jednej ruky, mierne postihnuté predlaktie.

Neprítomnosť jedného predlaktia, jednej nohy cez koleno a jednej nohy nad kolenom. Mierne je postihnutý aj pohyb v jednej ruke.

Neprítomnosť oboch nôh; jedna od kolena a jedna tesne pod bedrom.

Neprítomnosť jednej celej nohy a jednej polovice nohy.

Neprítomnosť jednej ruky a pohyb a stisk sú stredne postihnuté v druhej ruke.

Neprítomnosť oboch rúk.

Neprítomnosť oboch predlaktí.

Neprítomnosť oboch ramien.


Pohyb alebo koordinácia stredne postihnutá v oboch rukách a chodidlách.

Stredne postihnutý pohyb v oboch predlaktiach, mierne v jednom chodidle a neprítomnosť jednej nohy.

Neprítomnosť oboch dolných častí nôh a jednej ruky. Druhá ruka je mierne postihnutá v uchopiteľnosti.

Neprítomnosť oboch dolných častí nôh a jednej ruky, pričom pohyb a stisk sú stredne postihnuté v druhej ruke.

Pohyb a koordinácia mierne postihnutá v jednej ruke a jednej dolnej časti nohy na tej istej strane a stredne postihnutá v ruke na druhej strane.

Pohyb a koordinácia mierne postihnutá v jednej ruke a jednej dolnej časti nohy na tej istej strane a stredne v predlaktí na druhej strane.

Stredne postihnutý pohyb bedrového kĺbu.