Webová stránka

 


LEXI sa môže začleniť do akejkoľvek webovej stránky, ktorej cieľom je vysvetliť klasifikáciu neodbornému publiku.

A website where LEXI has been integrated into the pages


 

LEXI Black&White