Aplikácia

 


LEXI sa môže začleniť do akejkoľvek aplikácie, ktorej cieľom je vysvetliť klasifikáciu neodbornému publiku. Môže to byť súčasťou aplikácie pre podujatie alebo trvalý zdroj informácií o parasporte.

LEXI was integrated into the London 2017 IPC World Athletics Championships app


 

LEXI Black&White