Ostatné športy

 


Podobné typy

 

Pohyb a koordinácia veľmi postihnutá od hrudníka nadol a v nohách, pričom pohyb je mierne postihnutý v rukách.


Pohyb a koordinácia veľmi postihnutá od hrudníka nadol a v nohách, pričom pohyb je mierne postihnutý v rukách.

Takýto športovci majú triedu :