Podporovaný


B1

B2

B3

Takmer úplné poškodenie zraku.

Stredné poškodenie zraku, schopnosť vidieť približne na jeden meter.

Porucha zraku, schopnosť vidieť približne päť metrov pred seba.

 


V alpskom lyžovaní súťažia všetky triedy zrakovo znevýhodnených spoločne a športovci sa klasifikujú podľa toho, koľko percent zraku majú.

Zrakovo znevýhodnení lyžiari súťažia s využitím časomiery, ktorá beží rôznymi rýchlosťami, aby kompenzovala rôzne triedy znevýhodnenia.


 Alpské lyžovanie B1-3 je súťažná disciplína na zimných paralympijských hrách Miláno Cortina 2026