Podporovaný


Porucha zraku, schopnosť vidieť približne päť metrov pred seba.

 


Zrak lyžiarov triedy B3 je obmedzený na rádius menej ako dvadsať stupňov a/alebo schopnosť rozoznať predmet veľkosti tenisovej loptičky maximálne na vzdialenosť piatich metrov.

Vo všeobecnosti, všetci zrakovo znevýhodnení lyžiari súťažia spolu ako B1-3 s využitím systému časových koeficientov.