Podporovaný


Stredné poškodenie zraku, schopnosť vidieť približne na jeden meter.

 


B2 lyžiari zorné pole zúžené na polomer menší ako desať stupňov a/alebo schopnosť rozpoznať pohyblivý objekt pri maximálnom jednom metri.

Môžu sa rozhodnúť použiť sprievodcu, ktorý pomocou náhlavnej súpravy dáva smer.