Podporovaný


Stredné poškodenie zraku, schopnosť vidieť približne na jeden meter.

 


Biatlonisti triedy B2 s obmedzeným zorným poľom na rádius menej ako desať stupňov a/alebo schopnosťou rozoznať pohyblivý predmet maximálne na vzdialenosť jedného metra.

Môžu sa rozhodnúť pre využívanie navádzača, ktorý na celej trati poskytuje pokyny cez slúchadlá a mikrofón. Pri streľbe zacieľujú podľa tónu, ktorý počúvajú cez slúchadlá. Výška tónu sa zvyšuje so zacielením približujúcim sa na stred terča.