Podporovaný

◄  

  ►

Plávanie

34-bodové relé


Ukážka 1


S7

S8

S9

S10

+

+

+

= 34 Body

Ukážka 2


S8

S8

S9

S9

+

+

+

= 34 Body

34-bodovú štafetu tvoria štyria plavci, ktorých kombinované čísla tried nemôžu prekročiť tridsaťštyri bodov.


 Plávanie 34-bodové relé je súťažná disciplína na paralympijských hrách Paríž 2024