Podporovaný

◄  

►  

Plávanie

Relé S14


Športovci s intelektuálnymi poruchami.

Športovci s intelektuálnymi poruchami.

Športovci s intelektuálnymi poruchami.

Športovci s intelektuálnymi poruchami.

 


Štafety v triede S14 tvoria štyria plavci. Všetci majú mentálne znevýhodnenie.


 Plávanie Relé S14 je súťažná trieda na paralympijských hrách v Tokiu.