Podporovaný


Stredne postihnutý pohyb v jednom ramene.

Pohyb v oboch nohách postihnutý vo vysokej miere.

Výrazne postihnutý pohyb v spodnej časti trupu a nôh, pričom mierne postihnuté je aj jedno rameno.

Neprítomnosť jednej dolnej časti nohy od kolena.

Neprítomnosť jedného predlaktia.

 


Trieda SH1 je trieda strelcov z pištole s obmedzenou pohyblivosťou horných končatín a/alebo spodnej časti trupu a nôh alebo s absenciou končatín.

Všetci strelci z pištole majú jednu ruku schopnú streľby a môžu stáť alebo sedieť. Strelci, ktorí sedia, majú rôznu oporu, v závislosti od ovládania trupu.


 Streľba SH1 pištoľ je súťažná trieda na paralympijských hrách v Tokiu.