Podporovaný

◄  

►  


Výrazne postihnutý pohyb v spodnej časti trupu a nôh, pričom mierne postihnuté je aj jedno rameno.

Mierne postihnutý pohyb ramien a rúk, pričom pohyb v ostatných častiach tela a nôh je veľmi postihnutý.

Mierne postihnutý pohyb a koordinácia v oboch ramenách.

Stredne postihnutý pohyb v jednom ramene.

Neprítomnosť jedného predlaktia.

 


Triedu SH2 tvoria strelci s obmedzenou pohyblivosťou horných končatín, trupu a nôh alebo len horných končatín.

Všetci používajú stojan ako čiastočnú oporu hmotnosti zbrane a strieľajú z polohy v sede s rôznymi stupňami opory, v závislosti od ovládania trupu.


 Streľba SH2 je súťažná trieda na paralympijských hrách v Tokiu.