Podporovaný


Stredne postihnutý pohyb v predlaktiach aj v rukách.

Neprítomnosť oboch rúk.

 


Lyžiari triedy LW5/7-3 majú stredne obmedzený pohyb oboch horných končatín alebo im chýbajú obe horné končatiny pod lakťom.

Títo lyžiari majú takmer plnú rovnováhu a krútiacu silu.

Vo všeobecnosti, všetci stojaci lyžiari pretekajú ako LW1-9 s využitím systému časových koeficientov.