Podporovaný


Športovci s intelektuálnymi poruchami.

 


Trieda T20 je pre skokanov s mentálnym znevýhodnením.

SKOK DO DIAĽKY

Skokani do diaľky môžu mať ťažkosti so zapamätaním si informácií o súťaži, čo ovplyvňuje ich schopnosť meniť techniku alebo taktiku.

TROJSKOK

Pre trojskokanov je náročné absorbovať informácie a uplatňovať zložité tréningové programy, najmä ak zahŕňajú viaceré pokyny.


 Atletika T20 je súťažná trieda na paralympijských hrách v Tokiu.