Podporovaný


Pohyb v oboch nohách postihnutý vo vysokej miere.

Neprítomnosť jednej nohy, pričom pohyb druhej nohy je mierne postihnutý.

Neprítomnosť jednej nohy a výrazné postihnutie pohybu druhej nohy.

Neprítomnosť oboch nôh, tesne pod bedrami.

 


Trieda TT5 je pre hráčov na vozíku s vysokým stupňom obmedzenia pohybu nôh alebo s absenciou končatín.

Títo hráči na presun okolo stola posúvajú svoj vozík a telo. Ich rozsah zásahov nie je obmedzený.


 Stolný tenis TT5 je súťažná disciplína na paralympijských hrách Paríž 2024