Podporovaný


Porucha zraku, schopnosť vidieť približne päť metrov pred seba.

 


Trieda F13 je pre atlétov so zrakovým znevýhodnením.

Ich zrak má maximálny rádius dvadsať stupňov a/alebo schopnosť rozpoznať predmet veľkosti tenisovej loptičky na vzdialenosť maximálne piatich metrov.