Podporovaný


Mierne ovplyvnený pohyb v jednej nohe.

Stredne ovplyvnený pohyb chodidiel a členkov

Neprítomnosť oboch nôh pod kolenom.

Neprítomnosť jednej nohy pod kolenom.

 


Trieda F57 je pre atlétov s nízkym stupňom obmedzenia pohybu jednej nohy, stredným stupňom obmedzenia oboch chodidiel alebo s absenciou končatín.

Všetci títo atléti musia kompenzovať výraznú asymetriu v sile od nôh, ale majú úplnú silu hornej časti tela.