Podporovaný


LW10

LW10.5

LW11

LW11.5

LW12

Veľmi postihnutý pohyb v tele pod hrudníkom a v nohách.

Pohyb v strednej časti trupu a nohách je veľmi postihnutý.

Pohyb spodnej časti trupu a nôh postihnutý vo vysokej miere.

Stredne postihnutý pohyb v spodnej časti trupu a vysoko ovplyvnený v nohách.

Neprítomnosť nôh od strednej časti stehna.

 


Na vyrovnanie kvôli rozdielom v triedach pri pretekoch v bežeckom lyžovaní sa používa časomiera so zohľadnením faktorov, čo znamená, že časomiera beží rôznymi rýchlosťami – súťažiaci s nižšou fyzickou funkčnosťou pretekajú s pomalšou časomierou. Súťažiaci s vyššou funkčnosťou pretekajú s rýchlejšou časomierou.

Najrýchlejší upravený čas v cieli znamená víťazstvo v pretekoch.


 Bežecké lyžovanie LW10-12 je súťažná trieda na zimných paralympijských hrách v Pekingu.