Podporovaný


Pohyb v strednej časti trupu a nohách je veľmi postihnutý.

 


Lyžiari triedy LW10.5 majú vysoký stupeň obmedzenia funkčnosti trupu a nôh.
Vyvíjajú silu takmer výlučne pomocou horných končatín. Sú schopní udržiavať rovnováhu, ak sa nepohybujú do strán.