Podporovaný


Mierne postihnutý pohyb v jednej ruke a jednej nohe na tej istej strane.

Stredne postihnutý pohyb v jednej ruke a jednej nohe na tej istej strane.

Neprítomnosť jedného predlaktia a jednej dolnej nohy na opačných stranách.

 


Trieda LW9 je pre lyžiarov, ktorí sú obmedzení na jednej strane tela alebo majú obmedzenú jednu hornú končatinu a jednu nohu. Niektorí môžu mať obmedzenú koordináciu všetkých končatín.

Títo biatlonisti použijú mix vybavenia, jednu alebo dve palice.