Podporovaný


LW2

LW3

LW4

LW5/7

LW6

LW8

LW9

Neprítomnosť jednej nohy, polovice stehna.

Stredne postihnutý pohyb alebo koordinácia nôh.

Stredne postihnutý pohyb a koordinácia v jednej dolnej časti nohy.

Neprítomnosť oboch ramien.

Pohyb v jednom ramene je postihnutý vo vysokej miere.

Neprítomnosť jedného predlaktia.

Stredne postihnutý pohyb v jednej ruke a jednej nohe na tej istej strane.

 


Na vyrovnanie kvôli rozdielom v triedach, pri pretekoch v bežeckom lyžovaní, sa používa časomiera so zohľadnením faktorov, čo znamená, že časomiera beží rôznymi rýchlosťami – súťažiaci s nižšou fyzickou funkčnosťou pretekajú s pomalšou časomierou. Súťažiaci s vyššou funkčnosťou pretekajú s rýchlejšou časomierou.

Najrýchlejší upravený čas v cieli znamená víťazstvo v pretekoch.


 Bežecké lyžovanie LW2-9 je súťažná trieda na zimných paralympijských hrách v Pekingu.