Podporovaný


Porucha zraku, schopnosť vidieť približne päť metrov pred seba.

 


Trieda T13 je pre bežcov so zrakovým znevýhodnením.

Majú obmedzené zorné pole, ich periférne videnie je obmedzené a centrálne videnie môže byť rozmazané.


 Atletika T13 je súťažná trieda na paralympijských hrách v Tokiu.