Podporovaný


Neprítomnosť jednej nohy, polovice stehna.

Neprítomnosť jednej dolnej časti nohy od kolena.

 


Trieda T63 je pre bežcov s absenciou jednej nohy nad kolenom.

Všetci majú ťažkosti pri zrýchľovaní z blokov.