Podporovaný


Pohyb v ramenách je veľmi postihnutý.

Neprítomnosť oboch ramien.

Neprítomnosť oboch predlaktí.

 


Trieda T45 je pre bežcov s vysokým stupňom znevýhodnenia horných končatín alebo pri absencii oboch horných končatín.

Títo atléti vyvíjajú hnaciu silu takmer výlučne pomocou nôh bez protiváhy horných končatín.