Podporovaný


Stredne postihnutý pohyb v predlaktiach aj v rukách.

Pohyb v jednom ramene je postihnutý vo vysokej miere.

Neprítomnosť jednej ruky.

Neprítomnosť jedného predlaktia.

Neprítomnosť oboch rúk.

 


Trieda T46 je pre bežcov so stredným alebo vysokým alebo vysoko ovplyvneným pohybom jednej alebo oboch horných končatín alebo s absenciou horných končatín.

Títo atléti vyvíjajú hnaciu silu takmer výhradne pomocou nôh so zníženou protiváhou horných končatín.