Podporovaný


Neprítomnosť jednej nohy pod kolenom.

 


Trieda T64 je pre športovcov s absenciou jednej nohy pod kolenom.

Všetci majú ťažkosti s rovnomerným zrýchľovaním z blokov a udržiavaním rovnomerného bežeckého rytmu, najmä pri zrýchlovaní.